مسجدجامع کهریزسنگ

عبادتگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجدجامع کهریزسنگ

عبادتگاه

0 از 0 نظر

  • شهرستان نجف آباد،خ. کهریزسنگ قهدریجان

مکان‌های مرتبط