مسجد ائمه اطهار

ساختمان

مسجد ائمه اطهار

مسجد ائمه اطهار

ساختمان

3 از 2 نظر

  • تهران،ابوذر،بلوار ابوذر،خ. ایمه اطهار

مکان‌های مرتبط