مسجد الرضا

ساختمان مسجد

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد الرضا

ساختمان مسجد

0 از 0 نظر

  • اصفهان،دستگرده،خ. علی شهبازی

مکان‌های مرتبط