مسجد الزهرا

ساختمان مسجد

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد الزهرا

ساختمان مسجد

0 از 0 نظر

  • شهرستان ری،جاده طالب آباد

مکان‌های مرتبط