مسجد المهدی

ساختمان مسجد

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد المهدی

ساختمان مسجد

0 از 0 نظر

  • گلپایگان،گلپایگان،خ. هفده تن هفتم

مکان‌های مرتبط