مسجد امام جعفر صادق

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد امام جعفر صادق

ساختمان

0 از 0 نظر

  • شهرستان بوئین زهرا،خ. امام خمینی،جاده تاکستان

مکان‌های مرتبط