مسجد امام جعفر صادق

ساختمان مسجد

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد امام جعفر صادق

ساختمان مسجد

0 از 0 نظر

  • رشت،کرد محله،خ. رسالت،خ. غلامعلی پور،خ. امام صادق