مسجد امام حسن مجتبی ع

ساختمان مسجد

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد امام حسن مجتبی ع

ساختمان مسجد

0 از 0 نظر

  • تهران،خزانه،خ. بیست و یک متری بعثت،خ. فراهانی

مکان‌های مرتبط