مسجد امام حسین

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد امام حسین

ساختمان

0 از 0 نظر

  • تبریز،بارنج،بلوار شفیع زاده،خ. دو کمال

مکان‌های مرتبط