مسجد امام خمینی

ساختمان مسجد

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد امام خمینی

ساختمان مسجد

0 از 0 نظر

  • مشهد،جاهد شهر،خ. بوستان،خ. بوستان شانزدهم

مکان‌های مرتبط