مسجد امام خمینی

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد امام خمینی

ساختمان

0 از 0 نظر

  • قم،زنبیل آباد،بلوار قائم،خ. دانیال نبی

مکان‌های مرتبط