مسجد امام خمینی

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد امام خمینی

ساختمان

0 از 0 نظر

  • تبریز،طالقانی،خ. مشروطه،خ. فرشباف

مکان‌های مرتبط