مسجد امام رضا

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد امام رضا

ساختمان

0 از 0 نظر

  • ارومیه،حافظ،بلوار مدرس،خ. بیست و دوم بهمن

مکان‌های مرتبط