مسجد امام رضا واحد ۱۷

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد امام رضا واحد ۱۷

ساختمان

0 از 0 نظر

  • شهرستان دامغان،خ. امیری،خ. گل نیلوفر

مکان‌های مرتبط