مسجد امام علی

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد امام علی

ساختمان

5 از 1 نظر

  • کرمان،شهرک رجایی،بلوار شیراز،خ. حافظیه

مکان‌های مرتبط