مسجد امام فخر رازی

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد امام فخر رازی

ساختمان

0 از 0 نظر

  • پیرانشهر،پانزده خرداد،خ. قدس،خ. مردوخ

مکان‌های مرتبط