مسجد امیرالمومنین علی

عبادتگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد امیرالمومنین علی

عبادتگاه

0 از 0 نظر

  • کرمانشاه،دولت آباد،بلوار شهدای جلیلی