مسجد بین راهی امام حسین

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد بین راهی امام حسین

ساختمان

0 از 0 نظر

  • شهرستان نهاوند،جاده هزارجریب،جاده فیروزآباد

مکان‌های مرتبط