مسجد جامع درخش

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد جامع درخش

ساختمان

0 از 0 نظر

  • قهستان،جاده کبودان،جاده زهان

مکان‌های مرتبط