مسجد جامع شهر دهق

عبادتگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد جامع شهر دهق

عبادتگاه

5 از 1 نظر

  • شهرستان نجف آباد،خ. مطهری