مسجد جامع صاحب الزمان بم

ساختمان مسجد

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد جامع صاحب الزمان بم

ساختمان مسجد

0 از 0 نظر

  • بم،صوفی آباد،خ. امام خمینی

مکان‌های مرتبط