مسجد جامع مشکین دشت

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد جامع مشکین دشت

ساختمان

5 از 1 نظر

  • فردیس،مشکین دشت،خ. هدایتکار،بلوار شیرازیان