مسجد جمعه بیله سوار

ساختمان مسجد

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد جمعه بیله سوار

ساختمان مسجد

0 از 0 نظر

  • بیله‌سوار،خ. امیرکبیر

مکان‌های مرتبط