مسجد حاج کاظم

عبادتگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد حاج کاظم

عبادتگاه

0 از 0 نظر

  • قزوین،بوعلی سینا،بلوار مدرس،خ. بو علی سینا،خ. نوبهار