مسجد حضرت ابراهیم خلیل

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد حضرت ابراهیم خلیل

ساختمان

0 از 0 نظر

  • شهرستان سردشت،خ. علیپور،خ. دول تانچک

مکان‌های مرتبط