مسجد حضرت ابوالفضل

ساختمان

مسجد حضرت ابوالفضل

مسجد حضرت ابوالفضل

ساختمان

5 از 1 نظر

  • کرمان،شهرک دانشگاه،بلوار ولیعصر،خ. داوودی

مکان‌های مرتبط