مسجد حضرت ابوالفضل

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد حضرت ابوالفضل

ساختمان

0 از 0 نظر

  • تهران،یافت آباد جنوبی،خ. قاسم باقری،خ. سلطانی

مکان‌های مرتبط