مسجد حضرت مهدی

ساختمان مسجد

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد حضرت مهدی

ساختمان مسجد

0 از 0 نظر

  • تهران،ازگل،کنار‌گذر ارتش

مکان‌های مرتبط