مسجد حضرت نبی اکرم (ص)

ساختمان مسجد

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد حضرت نبی اکرم (ص)

ساختمان مسجد

0 از 0 نظر

  • شهر اصفهان بلوار شهدای محمود آباد

مکان‌های مرتبط