مسجد خاتم پیامبران و حضرت فاطمه زهرا

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد خاتم پیامبران و حضرت فاطمه زهرا

ساختمان

5 از 1 نظر

  • نیشابور،دهنو خالصه،خ. آزادی،خ. آزادی

مکان‌های مرتبط