مسجد رشدیه

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد رشدیه

ساختمان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبهکل روز باز است
  2. پنج‌شنبهکل روز باز است
  3. جمعهکل روز باز است
  4. شنبهکل روز باز است
  5. یکشنبهکل روز باز است
  6. دوشنبهکل روز باز است
  7. سه‌شنبهکل روز باز است
 • تبریز،شهرک رشیدیه،بلوار گلستان،بلوار بهارستان

مکان‌های مرتبط