مسجد زینبیه

ساختمان مسجد

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد زینبیه

ساختمان مسجد

0 از 0 نظر

  • تهران،جی،خ. امام خمینی،خ. آریانا،خ. کریمیان

مکان‌های مرتبط