مسجد سرهنگ خداشناس سنگر مسلمان

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد سرهنگ خداشناس سنگر مسلمان

ساختمان

0 از 0 نظر

  • ارومیه،شهرک کوثر،خ. برق،خ. ذاکری

مکان‌های مرتبط