مسجد سیدالشهدا کوی شنبدی

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد سیدالشهدا کوی شنبدی

ساختمان

0 از 0 نظر

  • بوشهر،شهر قدیمی،خ. بلوارطالقانی

مکان‌های مرتبط