مسجد سید تاج الدین

عبادتگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد سید تاج الدین

عبادتگاه

3 از 1 نظر

  • ارومیه،صفا،کنار‌گذر باهنر،خ. پور رشید

مکان‌های مرتبط