مسجد شهید سید مصطفی خمینی

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد شهید سید مصطفی خمینی

ساختمان

0 از 0 نظر

  • شهر قم بلوار بسیج

مکان‌های مرتبط