مسجد قاسمیه

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد قاسمیه

ساختمان

0 از 0 نظر

  • اردبیل،قاسمیه،خ. دکتر بهشتی

مکان‌های مرتبط