مسجد مالک اشتر

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد مالک اشتر

ساختمان

0 از 0 نظر

  • بندرعباس،داماهی،خ. کوشا،خ. کوشا یازدهم

مکان‌های مرتبط