مسجد مسلم بن عقیل

ساختمان مسجد

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد مسلم بن عقیل

ساختمان مسجد

0 از 0 نظر

  • ارومیه،علی آباد،میدان حیران،خ. پرورش