مسجد مصلی زرین شهر

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد مصلی زرین شهر

ساختمان

0 از 0 نظر

  • زرین شهر،شیخ بهایی،میدان نهم دی،بلوار معلم

مکان‌های مرتبط