مسجد مصلی

عبادتگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد مصلی

عبادتگاه

5 از 1 نظر

  • اصفهان،شیخ طوسی،خ. دسترسی محلی سروش،خ. مصلی

مکان‌های مرتبط