مسجد موسی ابن جعفر

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد موسی ابن جعفر

ساختمان

0 از 0 نظر

  • اردبیل،بهار آباد،خ. طالبی،خ. طالبی یکم