مسجد میرزا عیسی خان وزیر

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد میرزا عیسی خان وزیر

ساختمان

0 از 0 نظر

  • تهران،منیریه،خ. ولیعصر،خ. اسدی منش