مسجد نصیرالملک

ساختمان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد نصیرالملک

ساختمان

4 از 1 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۷ صبح – ۵ عصر
  2. جمعه۷ صبح – ۵ عصر
  3. شنبه۷ صبح – ۵ عصر
  4. یکشنبه۷ صبح – ۵ عصر
  5. دوشنبه۷ صبح – ۵ عصر
  6. سه‌شنبه۷ صبح – ۵ عصر
  7. چهارشنبه۷ صبح – ۵ عصر
 • شیراز،بیات،خ. لطفعلی خان زند،خ. فرعی یکم

مکان‌های مرتبط