مسجد نظیروندی

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد نظیروندی

ساختمان

0 از 0 نظر

  • تبریز،وزیر آباد،خ. کارپیشه،خ. باهنر

مکان‌های مرتبط