مسجد و مدرسه سردار

مکان تاریخی

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد و مدرسه سردار

مکان تاریخی

0 از 0 نظر

  • قزوین،حمام بلور،خ. امام خمینی،خ. تبریز