مسجد محله پیربیشک

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد محله پیربیشک

ساختمان

0 از 0 نظر

  • نیک شهر،بلوار آزادی،خ. امیرالمونین

مکان‌های مرتبط