مسجد چوستدوزان معجزلر

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد چوستدوزان معجزلر

ساختمان

0 از 0 نظر

  • تبریز،چوستدوزان،خ. فیروزه،خ. استاد جعفری

مکان‌های مرتبط