مصلای امام خمینی نی ریز

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مصلای امام خمینی نی ریز

0 از 0 نظر

  • نی‌ریز،امامزادگان،جاده نی ریز،خ. امام خمینی،خ. مصلی