مصلی امام خمینی

عبادتگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مصلی امام خمینی

عبادتگاه

0 از 0 نظر

  • فرخ شهر،میدان امام حسین،بلوار توسلی